Нашата фирма е водечка компанија на македонскиот пазар во делокругот на снабдување со сите типови на сталажни системи, сталажи, вилушкари, рафтови и придружна транспортна опрема. Ви нудиме изработка на логистички решенија за организација на Вашиот складишен и деловен простор, како и опремување со најсовремени сталажи од врвни светски производители на складишна опрема, манипулативна опрема и вилушкари од сите типови.
Нашите услуги вклучуваат комплетно покривање на сите фази за успешна реализација на проектите; од изработка на идејно решение со оптимално искористување на просторот, притоа земени потребите и желбите на клиентот, испорака на договорената опрема во најбрз временски рок и висококвалитетна монтажа на истата од страна на нашите искусни монтери.